Skip til hoved indholdet
    Hjem Job hos os

Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

Kunne du tænke dig et job, hvor du skaber det bedste dagtilbud, hvor børn trives og udvikler sig? Og kunne du tænke dig at udvikle din faglighed sammen med dine kolleger?

Så bliv en del af Klynge D.

Du får passionerede kolleger med høj faglighed, som sætter pris på et tæt og godt samarbejde. Hos os bidrager vi alle sammen til, at vi kan lykkes bedst muligt. Det, vi skal lykkes med sammen, er at udvide børnenes forståelser, skabe bedst mulige vilkår for deres læring og gøre dem til aktive medskabere af deres eget liv.

Som ledelse vægter vi høj faglighed - både hos vores kommende medarbejdere - men også hos os som ledelse. Vi reflekterer over egen praksis og er nysgerrige på vores ledelsesstil og åbne for nye perspektiver. Vi vil altid stå til rådighed som en faglig sparringspartner i din hverdag.
Du vil opleve, at vi som ledelsesteam i klyngen arbejder tæt sammen og har et stærkt samarbejde på tværs. Du vil dermed kunne møde os alle i din hverdag. Vi er et stærkt ledelsesteam, der sammen arbejder vi ud fra den systemiske tankegang.

 
 

Læs mere om os

  • Børnehuset Flinteby er en mindre institution, som er normeret til 54 børn fordelt på en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper.
  • Vi ligger i et ressourcestærkt område og i gåafstand fra Hedehusene station.
  • Vi bor tæt på natur og bruger nærområdet meget.
  • Vi er en personalegruppe, der hver dag brænder for og arbejder med selvrefleksion og udvikling af egen praksis.
  • Du er den rette for os, når du brænder for dit fag og reflekterer over din hverdagspraksis - både alene og sammen med os andre - og derved bidrager til at udvikle en faglig god praksis i fællesskab.

Klynge D (som altså består af tre daginstitutioner: Børnehuset Flinteby samt daginstitutionerne Lyngen og Åen) tager imod studerende i både 1., 2., 3. og 4. praktik periode.

Det vil være forskelligt i de tre institutioner, hvornår der er studerende. Når du får tildelt en praktikplads i klyngen, finder klyngeleder ud af hvilken institution, der skal have praktikant.

Du vil som studerende få tildelt en vejleder, og I vil sammen planlægge vejledningstimer samt indhold. Der vil være noget litteratur, du skal læse, mens du er i praktik. Dette kan afhænge af, hvad vi som institution har fokus på. Du vil altid have mulighed for at søge hjælp og viden hos det øvrige personaler - afhængig af fokuspunktet for dit arbejde i praktikperioden.

Som studerende får du mulighed for at øve dig i at forstå og forholde dig til praktikstedets pædagogiske grundlag og få indblik i, hvordan vi løser den pædagogiske opgave. Det vigtigste er, at du øver dig i at reflektere over det, du ser eller læser, samt tager dialogen med din vejleder eller andet personale.

Du har som studerende alle muligheder for at observere/undre dig og søge viden.

Lønnede praktikanter

Når du er lønnet praktikant, er du længere henne i dit uddannelsesforløb, og vi stiller derfor større krav til dig i praksis.

Du får mulighed for at tage et større ansvar i den pædagogiske praksis og for de pædagogiske opgaver.

Vi støtter dig i at planlægge pædagogiske forløb samt at tage del i forløb omkring børn i udsatte positioner og i det deltage i samarbejdet med PPR.

Ledige stillinger bliver opslået på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Ansøgninger skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Se ledige stillinger

Børnehuset Flinteby
Stenalderen 30
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 34 11

Pædagogisk leder:
Heidi Louise Krammager
E-mail: HeidiSoe@htk.dk

Klyngeleder: Maj-Britt Søgaard
E-mail: Maj-BrittMa@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage