Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Børnehuset Flinteby har engagerede forældre, som støtter op i forhold til sociale arrangementer, ferniseringer, forældremøder, projekter og meget mere.

Vi tilstræber altid at have en god hverdagskontakt til alle forældre, samt en åben, ærlig og respektfuld dialog omkring stort og småt i barnets liv.

I de kommunale daginstitutioner i Høje-Taastrup anvender vi Rambøll Dialog som redskab til den gode forældresamtale, hvor der blandt andet lægges op til, at forældre og personale skal have lige muligheder for at forberede sig til samtalen, og hvor dialogen handler om at kunne bruge hinandens viden om, hvad der fungerer godt i forhold til barnets trivsel og læring.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge D, der udover Flinteby, også består af daginstitutionerne Lyngen og Åen.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år, og man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

  • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende
  • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

  • Vi anvender for eksempel Rambøll Dialog* som redskab til den gode forældresamtale.
  • Vi vægter den daglige kontakt med forældre, som det vigtigste redskab i vores samarbejde omkring barnet.

Rambøll Dialog* - se mere her:
Dialog - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)

  • Vi inviterer til et forældremøde om året. Det afholdes typisk i maj måned.
  • Der kan være forskellig form og indhold på mødet.

Børnehuset Flinteby
Stenalderen 30
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 34 11

Pædagogisk leder:
Heidi Louise Krammager
E-mail: HeidiSoe@htk.dk

Klyngeleder: Maj-Britt Søgaard
E-mail: Maj-BrittMa@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage